• Geminis GT5i
    Geminis GT5i
  • Geminis GM9i
    Geminis GM9i
  • Geminis GT11i
    Geminis GT11i

Proizvodni program

Univerzalni teški strugovi
Univerzalni teški strugovi
Masivna , livena konstrukcija postolja,treća prizma i široke klizne površine daju veliku stabilnost mašinama  ove kategorije i omogućavaju obradu radnih komada do 5000 kg, prečnika od 900-1300 mm,dužine do 6000 mm.
Univerzalni strugovi srednje veličine
Univerzalni strugovi srednje veličine
Strugovi tipa PA 30,35 –  Morando su rezultat dugogodišnjeg iskustva. Harmonična i jaka konstrukcija, jednostavno rukovanje odlikuje ovu kategoriju mašina. Proizvode se sa prečnikom struganja od 610-700 mm, radne dužine do 4000 mm.
Remont - nadgradnja mašina
Remontovani strug  PA 45/2000 after
Popravka, remont i rekonstrukcija strugova se vrši na osnovu zahteva kupca..
Geminis
GEMINIS - GT11i
Zastupamo program Španskog proizvođača  GEMINIS sa  teškim, horizontalnim, višenamenskim CNC strugovima  na teritoriji ExYu i Mađarske.
LAGUN MACHINE TOOLS
LAGUN MACHINE TOOLS
Poštovani Potrošači Rado Vas informišemo, da smo postali zastupnici za prodaju CNC Glodalica većih gabarita podnog i stolnog tipa poreklom iz Španije od firme LAGUN MACHINE TOOLS , kao i vertikalnih CNC glodalica od firme Lagun Machinery sa 3 ili 5 osa. Proučite tehničke karakteristike u tabelarnom prikazu u nastavku i javite se slobodno sa Vašim upitima. Veb stranice:www.lagunmt.comwww.lagunmachinery.com
CM-CL
CM
CNC  GLODALICE  SA POKRETNIM STUBOM I FIXNIM STOLOM    CM -CL                                          
BM-BL
BM
CNC  GLODALICE   STOLNOG   TIPA             BM  -  BL                           BM BL TEHNIČKE KARAKTERISTIKE    
BM RT
BM RT
CNC  GLODALICE SA OKRETNIM  STOLOM              BM RT               BM RT  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE     BM2 RT BM3 RT      
MP
MP
CNC    GLODALICA   SA    POKRETNIM    STOLOM  PODNOG  TIPA  
MM-ML
ML
CNC  GLODALICE  SA POKRETNIM STUBOM PODNOG TIPA     MM -ML                                          

Zastupamo program Španskog proizvođača  GEMINIS sa  teškim, horizontalnim, višenamenskim CNC strugovima  na teritoriji ExYu i Mađarske kao i program CNC Glodalica od španskih proizvođača Lagun Machine Tools i Lagun Machinery.
Program zastupanja proširujemo radi kompletiranja naše ponude obrade metala alatnim mašinama.

STRUGOVI POTISJE doo Ada je privatna firma, bavimo se proizvodnjom i remontom strugova.

Čuvamo, negujemo i razvijamo višedecenijsku tradiciju izrade alatnih mašina u Adi.  Iskustvo nam je  ujedno i garant za visoki kvalitet naših strugova.

U našem programu se nalaze mašine za obradu težih radnih predmeta tzv. PA, kao i  „Morando “  strugovi koji predstavljaju srednju veličinu mašina. Svaki tip mašina izrađujemo u konvencionalnoj izvedbi.     

Strategija naše firme je tehnički, tehnološki razvoj naših proizvoda, očuvanje kvaliteta i fleksibilnost u partnerskom odnosu.

Kompanija

Novosti

Postali smo zastupnici španske firme GEMINIS

Kvalitet - ISO standard

POLITIKA KVALITETA

STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedi ispunjavanje propisnih, od korisnika naših mašina očekivanih i ugovorima definisanih zahteva pri razvoju, proizvodnji, remontu i servisiranju alatnih mašina.

Najviše rukovodstvo u STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da to obezbeđuje primenom i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima serije standarda SRPS ISO 9000.

Za realizaciju Politike kvaliteta STRUGOVI POTISJE DOO Ada pred najviše rukovodstvo i zaposlene se postavljaju sledeći ciljevi:

- neprestana briga o zahtevima kupaca sa domaćeg i inostranog tržišta,

- obezbeđenje sopstvenih specijalizovanih kadrova i  mašinskog parka,

- stalno sticanje i usavršavanje znanja i njegovu primenu,

- ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja proizvoda ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja, uz stalnu kontrolu pojave i otklanjanja mogućih rizika,

- proširenja tržišta  kako u zemlji tako i u inostranstvu,

- iskreno partnerstvo sa isporučiocima,

- povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća na tržištu,

- negovanje saradničkog i timskog rada među zaposlenima,

Uvereni smo da ćemo utvrđenu politiku i postavljene ciljeve najbolje realizovati  primenom, održavanjem i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom,  prikupljajući i analizirajući podatke o tome u kojoj meri smo zadovoljili zahteve i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga.

U Adi, 06.06.2018.                                                    Direktor

                                                                   Magdolna Mikloš

Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015
Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015

Potisje reference

EUROPA

Italija
RECAM SAS
LTF S.p.a.
METALFORCH
MONTICELU
COMEV S.p.a.
BENTIVOGLIO
Frandoli Srl
Concrane Srl
Fonderie Sime SpA

Nemačka
ISC GmbH
NIEMANN
GERSDORF
PM-TEC
EDELMAN

Mađarska
HD TEHNIK
GEPSZAK
VENDO
NCT Kft

Belgija
GERMOND
MONDIALE

Litvanija
UAB Kervi
 

Norveška
STOKFLETH

Austrija
KAINZ
BOGNER
PRODEQ
ERHARDT GmbH

Holandija
GIMBEL

Serbia
HE DJERDAP KLADOVO
Vendo doo
Knott Autoflex doo
Termovent doo

Slovenija
JURIC KD
MERKUR d.d.
SIGA d.o.o.
PAKMAN MA-NO d.o.o.
WALMART
PAH SLO
BASTL d.o.o.
Ines doo

KOVINARSTVO
BIO VITA
BTS d.o.o.
KERHE d.o.o.
EURO VEK
LITOSTROJ

BIH
EFT Termoelektrana

Makedonija
Rudnik SASA doo

Rusija
Aliance
Stanok

USA i CANADA
SUMMIT MT
DARBERT
GHM

world map