• PD 2000/6000 SM
  Mašina je osposobljena za obradu lopatice turbine

  Ova mašina je osposobljena za obradu lopatice turbine tradicionalnim struganjem i glodanjem sa pogonjenim alatima i sa vrtložnom struganjem bez obrtanja radnog predmeta.
  Pored standardnih osa, mašina je opremljena i sa  C-osom, sa Y-osom i sa dva poprečna klizača.
  Na prednjem poprečnom klizaču, na stubu Y-ose se nalazi 12 pozicioni nosač pogonjenih alata za obradu struganjem i glodanjem. Na zadnji poprečni klizač je moguće montirati specijalnu jedinicu za vrtložno struganje ili specijalnu jedinicu za bušenje

  PD 2000/6000 SM
 • PD 1300/4000 CM
  PD 1300/4000 CM
 • PD 1300/4000 CM
  PD 1300/4000 CM

Proizvodni program

Univerzalni teški strugovi

Masivna, livena konstrukcija postolja, treća prizma i široke klizne površine daju veliku stabilnost mašinama ove kategorije i omogućavaju obradu radnih komada od 5000 – 15000 kg, prečnika od 1000-2000 mm, dužine do 10000 mm.

Teški strugovi sa CNC upravljanjem

Teški tzv.CM strugovi omogućavaju preciznu obradu u manuelnom, poluautomatskom i automatskom režimu rada. Samo programiranje je jednostavno pomoću ugrađenih ciklusa obrade.

Proizvode se u različitim veličinima, za opseg obrade od 1000-2000 mm, dužine obrade do 10000 mm.

Univerzalni strugovi srednje veličine

Strugovi tipa PA 30,35 –  Morando su rezultat dugogodišnjeg iskustva. Harmonična i jaka konstrukcija, jednostavno rukovanje odlikuje ovu kategoriju mašina.

Proizvode se sa prečnikom struganja od 610-700 mm, radne dužine do 4000 mm.

Specijalne mašine i jedinice za strugove
Specijalne mašine i jedinice za strugove

Specijalne  mašine i specijalne jedinice mašina se izrađuje  na osnovu posebnih tehničkih zahteva kupaca.

Remont - nadgradnja mašina

Popravka, remont i rekonstrukcija strugova se vrši na osnovu zahteva kupca..

Usluga mašinske obrade

Obradni kapaciteti omogućavaju vršenje uslužnih poslova i izradu delova alatnih mašina na osnovu crteža korisnika.

STRUGOVI POTISJE doo Ada je privatna firma, bavimo se proizvodnjom i remontom strugova.

Čuvamo, negujemo i razvijamo višedecenijsku tradiciju izrade alatnih mašina u Adi.  Iskustvo nam je  ujedno i garant za visoki kvalitet naših strugova.

U našem programu se nalaze mašine za obradu težih radnih predmeta tzv. PA i PD serije, kao i  „Morando “  strugovi koji predstavljaju srednju veličinu mašina. Svaki tip mašina izrađujemo u konvencionalnoj kao i u CNC izvedbi.     

Strategija naše firme je tehnički, tehnološki razvoj naših proizvoda, očuvanje kvaliteta i fleksibilnost u partnerskom odnosu.

Kompanija

Novosti

Strugovi Potisje Ada

90 godina tradicije i iskustva

Strug

Pogledajte našu video prezentaciju

Kvalitet - ISO standard

POLITIKA KVALITETA

STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedi ispunjavanje propisnih, od korisnika naših mašina očekivanih i ugovorima definisanih zahteva pri razvoju, proizvodnji, remontu i servisiranju alatnih mašina.

Najviše rukovodstvo u STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da to obezbeđuje primenom i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima serije standarda SRPS ISO 9000.

Za realizaciju Politike kvaliteta STRUGOVI POTISJE DOO Ada pred najviše rukovodstvo i zaposlene se postavljaju sledeći ciljevi:

- neprestana briga o zahtevima kupaca sa domaćeg i inostranog tržišta,

- obezbeđenje sopstvenih specijalizovanih kadrova i  mašinskog parka,

- stalno sticanje i usavršavanje znanja i njegovu primenu,

- ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja proizvoda ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja, uz stalnu kontrolu pojave i otklanjanja mogućih rizika,

- proširenja tržišta  kako u zemlji tako i u inostranstvu,

- iskreno partnerstvo sa isporučiocima,

- povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća na tržištu,

- negovanje saradničkog i timskog rada među zaposlenima,

Uvereni smo da ćemo utvrđenu politiku i postavljene ciljeve najbolje realizovati  primenom, održavanjem i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom,  prikupljajući i analizirajući podatke o tome u kojoj meri smo zadovoljili zahteve i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga.

U Adi, 06.06.2018.                                                    Direktor

                                                                   Magdolna Mikloš

Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015
Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015

Potisje reference

EUROPA

Italija
RECAM SAS
LTF S.p.a.
METALFORCH
MONTICELU
COMEV S.p.a.
BENTIVOGLIO
Frandoli Srl
Concrane Srl
Fonderie Sime SpA

Nemačka
ISC GmbH
NIEMANN
GERSDORF
PM-TEC
EDELMAN

Mađarska
HD TEHNIK
GEPSZAK
VENDO
NCT Kft

Belgija
GERMOND
MONDIALE

Litvanija
UAB Kervi
 

Norveška
STOKFLETH

Austrija
KAINZ
BOGNER
PRODEQ
ERHARDT GmbH

Holandija
GIMBEL

Serbia
HE DJERDAP KLADOVO
Vendo doo
Knott Autoflex doo
Termovent doo

Slovenija
JURIC KD
MERKUR d.d.
SIGA d.o.o.
PAKMAN MA-NO d.o.o.
WALMART
PAH SLO
BASTL d.o.o.
Ines doo

KOVINARSTVO
BIO VITA
BTS d.o.o.
KERHE d.o.o.
EURO VEK
LITOSTROJ

BIH
EFT Termoelektrana

Makedonija
Rudnik SASA doo

Rusija
Aliance
Stanok

USA i CANADA
SUMMIT MT
DARBERT
GHM

world map