Geminis

  GT5i            
               
    GT5i   G2 GT5i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 1.000/1.200/1.400 ( mm) 1.000/1.200/1.400 (mm)
  Prečnik iznad suporta 650/850/1.050 (mm) 700/900/1.100 (mm)
  Maximalna težina između šiljaka 6.000-12.000( kg) 6.000-12.000 (kg)
               
               
               
               
               
   SREDNJA TEŠKA  SERIJA              
    GT5i G2 GT5i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 1000/1200/1400 1000/1200/1400
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 650/850/1050 700/900/1100
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 160/220 160/220
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 6000-12000  6000-12000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 30/45 37/55,5 51/78 30/45 37/55,5 51/78
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 6400/9500 7800/11800 15000/21600 6400/9500 7800/11800 14000/21600
Vretenište Brzine (rpm) 0-1400 0-1400 0-800 0-1400 0-1400 0-800
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 130 162 130 162
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 190 240 190 240
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 700 700
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 26000/34000 36000/43000 26000/34000 36000/43000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 15000/21000 22000/30000 15000/21000 22000/30000
Postolje Širina postolja    (mm) 655 1000
  Visina postolja   (mm) 600 700

 

GEMINIS - GT5i GEMINIS - GT5i
  GT7i            
               
    GT7i   G2 GT7i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 1.600/1.800/2.000 (mm) 1.600/1.800/2.000 (mm)
  Prečnik iznad suporta 1.200/1.400/1.600 (mm) 1.300/1.500/1.700( mm)
  Maximalna težina između šiljaka 12.000-25.000 (kg) 12.000-25.000 (kg)
               
               
               
               
               
   SREDNJA TEŠKA  SERIJA              
    GT7i G2 GT7i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 1600/1800/2000 1600/1800/2000
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 1200/1400/1600 1300/1500/1700
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 220/320 220/320
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 12000-25000  12000-25000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 51/78 74/111 95/140 51/78 74/111 95/140
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 15000/21600 28000/44000 36000/56000 15000/21600 28000/44000 36000/56000
Vretenište Brzine (rpm) 0-800 0-800 0-700 0-800 0-800 0-700
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 162 150 162 150
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 240 260 240 260
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 900 900
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 36000/43000 43800/59000 36000/43000 43800/59000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 23500/31400 33000/47000 23500/31400 33000/47000
Postolje Širina postolja    (mm) 905 1250
  Visina postolja   (mm) 800 830

 

GEMINIS - GT7i

Zastupamo program Španskog proizvođača  GEMINIS sa  teškim, horizontalnim, višenamenskim CNC strugovima  na teritoriji ExYu i Mađarske.

GEMINIS - GT11i
  GT9i            
               
    GT9i   G2 GT9i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 2.000/2.200/2.400/2.600( mm) 2.000/2.200/2.400/2.600 (mm)
  Prečnik iznad suporta 1.600/1.800/2.000/2.200(mm) 1.700/1.900/2.100/2.300 (mm)
  Maximalna težina između šiljaka 25.000-60.000 (kg) 25.000-60.000 (kg)
               
               
     Samo u GT9i -GT11i           
     Radna platforma sa sigurnim prostorom       
     Radnik se pomera sa radnom zonom       
     Lak pristup mašini sa većom visinom       
     Dobar pregled       
     Lakše sakupljenje strugotine/Lakše ćiščenje       
           
               
    TEŠKA  SERIJA              
    GT9i G2 GT9i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 2000/2200/2400/2600 2000/2200/2400/2600
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 1600/1800/2000/2200 1700/1900/2100/2300
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 320-450-520 320-450-520
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 25000-60000  25000-60000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 95/140-150/221 95/140-150/221
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 36000/56000-72000/106000 36000/56000-72000/106000
Vretenište Brzine (rpm) 0-700 0-700
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 150 150
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 260-480 260-480
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 1200 1200
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 61500/81500-83000/115000 61500/81500-83000/115000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 52000/70500-65000/91100 52000/70500-65000/91100
Postolje Širina postolja    (mm) 1350 1750
  Visina postolja   (mm) 650 680

 

GEMINIS - GT9i
  GT11i            
               
    GT11i   G2 GT11i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 2.600/3.600 ( mm) 2.600/3.600 (mm)
  Prečnik iznad suporta 2.000/3000 (mm) 2.050/3.050 (mm)
  Maximalna težina između šiljaka 45.000-150.000 (kg) 45.000-150.000 (kg)
               
               
     Samo u GT9i -GT11i           
     Radna platforma sa sigurnim prostorom       
     Radnik se pomera sa radnom zonom       
     Lak pristup mašini sa većom visinom       
     Dobar pregled       
     Lakše sakupljenje strugotine/Lakše ćiščenje       
           
               
    TEŠKA  SERIJA              
    GT11i G2 GT11i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 2600-3600 2600-3600
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 2000-3000 2050-3050
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 450-600 450-600
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 45000-150000  45000-150000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 113/166-182/272 113/166-182/272
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 54000/79500-87300/130500 54000/79500-87300/130500
Vretenište Brzine (rpm) 0-400 0-400
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 150 150
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 400-520 400-520
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 1400/1700 1400/1700
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 83000/115000 83000/115000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 65000/91100 65000/91100
Postolje Širina postolja    (mm) 1850/2300 2250/2700
  Visina postolja   (mm) 750 750

 

GEMINIS - GT11i