PA 30/2000

2014 god. je isporučen konvencionalni strug PA 30/2000mm za TE Ugljevik u Bosnu..

Dalje

Glavne tehničke karakteristike struga:

Prečnik struganja iznad postolja 600mm

Razmak šiljka 2000mm

Otvor vretena 90mm

Fiksna lineta 10-180mm

Pokretna lineta 10-150mm

13 Feb 2014
PA 30/2000mm