Kvalitet - ISO standard

POLITIKA KVALITETA

STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da neprekidnim, sistematskim i osmišljenim radom obezbedi ispunjavanje propisnih, od korisnika naših mašina očekivanih i ugovorima definisanih zahteva pri razvoju, proizvodnji, remontu i servisiranju alatnih mašina.

Najviše rukovodstvo u STRUGOVI POTISJE DOO Ada je opredeljeno da to obezbeđuje primenom i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom saglasno zahtevima serije standarda SRPS ISO 9000.

Za realizaciju Politike kvaliteta STRUGOVI POTISJE DOO Ada pred najviše rukovodstvo i zaposlene se postavljaju sledeći ciljevi:

- neprestana briga o zahtevima kupaca sa domaćeg i inostranog tržišta,

- obezbeđenje sopstvenih specijalizovanih kadrova i  mašinskog parka,

- stalno sticanje i usavršavanje znanja i njegovu primenu,

- ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja proizvoda ponuda savremenijuh tehnoloških rešenja, uz stalnu kontrolu pojave i otklanjanja mogućih rizika,

- proširenja tržišta  kako u zemlji tako i u inostranstvu,

- iskreno partnerstvo sa isporučiocima,

- povećanje konkurentske sposobnosti preduzeća na tržištu,

- negovanje saradničkog i timskog rada među zaposlenima,

Uvereni smo da ćemo utvrđenu politiku i postavljene ciljeve najbolje realizovati  primenom, održavanjem i unapređenjima sistema menadžmenta kvalitetom,  prikupljajući i analizirajući podatke o tome u kojoj meri smo zadovoljili zahteve i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda i usluga.

U Adi, 06.06.2018.                                                    Direktor

                                                                   Magdolna Mikloš

Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015
Strugovi Potisje Certificate ISO 9001:2015