GT11i

  GT11i            
               
    GT11i   G2 GT11i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 2.600/3.600 ( mm) 2.600/3.600 (mm)
  Prečnik iznad suporta 2.000/3000 (mm) 2.050/3.050 (mm)
  Maximalna težina između šiljaka 45.000-150.000 (kg) 45.000-150.000 (kg)
               
               
     Samo u GT9i -GT11i           
     Radna platforma sa sigurnim prostorom       
     Radnik se pomera sa radnom zonom       
     Lak pristup mašini sa većom visinom       
     Dobar pregled       
     Lakše sakupljenje strugotine/Lakše ćiščenje       
           
               
    TEŠKA  SERIJA              
    GT11i G2 GT11i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 2600-3600 2600-3600
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 2000-3000 2050-3050
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 450-600 450-600
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 45000-150000  45000-150000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 113/166-182/272 113/166-182/272
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 54000/79500-87300/130500 54000/79500-87300/130500
Vretenište Brzine (rpm) 0-400 0-400
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 150 150
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 400-520 400-520
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 1400/1700 1400/1700
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 83000/115000 83000/115000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 65000/91100 65000/91100
Postolje Širina postolja    (mm) 1850/2300 2250/2700
  Visina postolja   (mm) 750 750

 

GEMINIS - GT11i