LAGUN MACHINERY

Zastupamo kompaniju LAGUN MACHINERY  iz  Španije sa njihovim  3  osnim vertikalnim  CNC  GLODALICAMA u  6 veličina i  5 osnim     vertikalnim obradnim centrima u 2 izvedbe

 

 

LAGUN    VERTIKALNI OBRADNI  CENTAR   
             
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE      L -850 L -1050 L -1200 L -1400 L -1600 L -2000
             
POVRŠINA  STOLA 1000 X 460  mm  1150 X 550 mm   1400 x 600 mm   1500 x 620 mm   1700 x 620 mm    2100 x 800 mm  
             
UZDUŽNI HOD  X  -OSA 850 mm  1050 mm   1200 mm   1430 mm   1620 mm   2000 mm 
             
POPREČNI HOD  Y -OSA 500 mm  600 mm   640 mm   670 mm   700 mm   820 mm 
             
Poprečni hod sa linearnom mernom letvom  Y-osa 485 mm          
             
VERTIKALNI  HOD  Z-OSA 640 mm  640 mm   620 mm   640 mm   640 mm   820 mm 
             
POGONSKI  MOTOR  7,5/11  kW  11/15,5 kW   11/15,5 kW   15/22 kW   15/22 kW   18,5/26 kW 

 

Lagun I850