Strugovi Potisje Ada - 100 godina tradicije i iskustva

Zastupamo program Španskog proizvođača  GEMINIS sa  teškim, horizontalnim, višenamenskim CNC strugovima  na teritoriji ExYu i Mađarske kao i program CNC Glodalica od španskih proizvođača Lagun Machine Tools i Lagun Machinery.
Program zastupanja proširujemo radi kompletiranja naše ponude obrade metala alatnim mašinama.

 

Proizvodnja alatnih mašina

* Univerzalni strugovi
* Univerzalni - teški strugovi
* Strugovi srednje veličine
* Remont mašina

Strugovi predstavljaju rezultat dugogodišnjeg iskustva i poseduju sve bitne osobine modernih strugova.
Harmonična i jaka konstrukcija, jednostavno rukovanje, ugrađeni elementi najboljeg kvaliteta i savesna završna obrada su osobine koje ove strugove svrstavaju u najvišu klasu svoje vrste.

Univerzalni teški strugovi

Masivna, livena konstrukcija postolja, treća prizma i široke klizne površine daju veliku stabilnost mašinama ove kategorije i omogućavaju obradu radnih komada od 5000 – 15000 kg, prečnika od 1000-2000 mm, dužine do 10000 mm.

Univerzalni strugovi srednje veličine

Strugovi tipa PA 30,35 – Morando su rezultat dugogodišnjeg iskustva. Harmonična i jaka konstrukcija, jednostavno rukovanje odlikuje ovu kategoriju mašina.
Proizvode se sa prečnikom struganja od 610-700 mm, radne dužine do 4000 mm.

USLUGE:

Remont mašina

Popravka, remont i rekonstrukcija strugova se vrši na osnovu zahteva kupca.

kao i program CNC Glodalica od španskih proizvođača Lagun Machine Tools i Lagun Machinery.
Program zastupanja proširujemo radi kompletiranja naše ponude obrade metala alatnim mašinama.

 

old logo  KompanijaRadnici Strugovi Potisje

Kompanija