GT9i

  GT9i            
               
    GT9i   G2 GT9i  G4
               
  Prečnik iznad postolja 2.000/2.200/2.400/2.600( mm) 2.000/2.200/2.400/2.600 (mm)
  Prečnik iznad suporta 1.600/1.800/2.000/2.200(mm) 1.700/1.900/2.100/2.300 (mm)
  Maximalna težina između šiljaka 25.000-60.000 (kg) 25.000-60.000 (kg)
               
               
     Samo u GT9i -GT11i           
     Radna platforma sa sigurnim prostorom       
     Radnik se pomera sa radnom zonom       
     Lak pristup mašini sa većom visinom       
     Dobar pregled       
     Lakše sakupljenje strugotine/Lakše ćiščenje       
           
               
    TEŠKA  SERIJA              
    GT9i G2 GT9i  G4
Kapacitet  Prečnik iznad postolja  (mm) 2000/2200/2400/2600 2000/2200/2400/2600
  Prečnik iznad  suporta ( mm) 1600/1800/2000/2200 1700/1900/2100/2300
Konjić Prečnik  pinole ( mm) 320-450-520 320-450-520
  Maximalna težina između šiljaka( kg) 25000-60000  25000-60000 
  Glavni motor(S1-100%/56-40%) (kW) 95/140-150/221 95/140-150/221
  Obrtni moment (S1-100%/56-40%)(Nm) 36000/56000-72000/106000 36000/56000-72000/106000
Vretenište Brzine (rpm) 0-700 0-700
    Fi  Prolaz   vretena ( mm) 150 150
  Fi   Glavni ležajevi ( mm) 260-480 260-480
  Z- osa  hod u (m) 1...24 1...24
  X -osa   hod  u (mm) 1200 1200
Klizači Z-osa brzina (  m/min) 10 10
  X-osa brzina ( m/min) 8 8
  Snaga pomaka FzDPC(51-100%/53-40%)(N) 61500/81500-83000/115000 61500/81500-83000/115000
  Snaga pomaka Fx(S1-100%/53-40%)(N) 52000/70500-65000/91100 52000/70500-65000/91100
Postolje Širina postolja    (mm) 1350 1750
  Visina postolja   (mm) 650 680

 

GEMINIS - GT9i