LAGUN MACHINE TOOLS

Poštovani Potrošači
Rado Vas informišemo, da smo postali zastupnici za prodaju CNC Glodalica većih
gabarita podnog i stolnog tipa poreklom iz Španije od firme
LAGUN MACHINE TOOLS , kao i vertikalnih CNC glodalica od firme Lagun
Machinery sa 3 ili 5 osa.
Proučite tehničke karakteristike u tabelarnom prikazu u nastavku i javite se slobodno sa
Vašim upitima.

Veb stranice:
www.lagunmt.com
www.lagunmachinery.com

LAGUN MACHINE TOOLS