Novosti

Izvršeno je obnavljanje revolver automata PH 65 CNC.

08 Feb 2016
PA35/4000mm

U oktobru 2015 godine je isporučen konvencionalni strug PA35/4000mm za Rudnik SASA doo iz Makedonije.

Karakteristike mašine: prečnik obrade 700mm, razmak šiljaka 4000mm, otvor glavnog vretena 90mm,  

15 Oct 2015
PD 1300/2000

Ciklično upravljani strug sa sledećim tehičkim karakteristikama:

Prečnik struganja iznad postolja 1300mm

Razmak šiljka  2000mm

Strug je opremljen četvoropozicionom revolver glavom  SAUTER,  planskom pločom Ø850mm i

upravljačkom jedinicom tipa FAGOR 8055 T.

09 Dec 2014
Special drilling-unit

Specijalna bušna jedinica je montirana na suport struga PD 2000/6000 SM, koji se nalazi u hidroelektrani Djerdap.

25 Aug 2014
Repair

Slike o remontu pre i posle popravke mašine.

23 Jul 2014
PA 1000 - 6000 DA

Na rusko tržište je isporučen teški strug sa razmakom šiljka od 6000mm..

Mogući prečnik struganja je 1000 mm.

Pogledajte video na našoj web stranici.

03 Jul 2014
PD 1600-3000

2014 godine je na rusko tržište isporučena konvencionalna teška mašina PD 1600/3000mm.

Dalje

Glavne tehničke karakteristike struga:

Prečnik struganja iznad postolja 1600mm

Prečnik struganja iznad poprečnog klizača 1200mm

Razmak šiljka 3000mm

01 Apr 2014
PA 30/2000mm

2014 god. je isporučen konvencionalni strug PA 30/2000mm za TE Ugljevik u Bosnu..

Dalje

Glavne tehničke karakteristike struga:

Prečnik struganja iznad postolja 600mm

Razmak šiljka 2000mm

Otvor vretena 90mm

Fiksna lineta 10-180mm

13 Feb 2014
Drilling Unit for PD2000-6000SM

U cilju proširenja mogućnosti obrade na specijalnom strugu PD 2000/6000 SM izrađena je namenska bušna jedinica za preciznije i brže bušenje lopatica turbine.

13 Feb 2014
PA1250/4000mm

U novembru 2013 je na mađarsko tržište isporučen teški strug PA 1250/4000mm, opremljen

mernim sistemom za Y,X, Xo ose.

Dalje

Glavne tehničke karakteristike mašine:

Prečnik struganja iznad postolja 1250mm

Razmak šiljka 4000mm

16 Dec 2013