Novosti

PD 1600-3000

2014 godine je na rusko tržište isporučena konvencionalna teška mašina PD 1600/3000mm.

Dalje

Glavne tehničke karakteristike struga:

Prečnik struganja iznad postolja 1600mm

Prečnik struganja iznad poprečnog klizača 1200mm

Razmak šiljka 3000mm

01 Apr 2014
PA 30/2000mm

2014 god. je isporučen konvencionalni strug PA 30/2000mm za TE Ugljevik u Bosnu..

Dalje

Glavne tehničke karakteristike struga:

Prečnik struganja iznad postolja 600mm

Razmak šiljka 2000mm

Otvor vretena 90mm

Fiksna lineta 10-180mm

13 Feb 2014
Drilling Unit for PD2000-6000SM

U cilju proširenja mogućnosti obrade na specijalnom strugu PD 2000/6000 SM izrađena je namenska bušna jedinica za preciznije i brže bušenje lopatica turbine.

13 Feb 2014
PA30/2000mm

U avgustu 2013 g. je isporučen konvencionalni strug na slovenačko tržište sa digitalnim mernim

sistemom  Z,X,Zo ose.

Dalje

Glavne karakteristike mašine

Prečnik struganja iznad postolja 600mm

Razmak šiljka 2000mm

Otvor vretena Ø 90mm

16 Dec 2013
PA1250/4000mm

U novembru 2013 je na mađarsko tržište isporučen teški strug PA 1250/4000mm, opremljen

mernim sistemom za Y,X, Xo ose.

Dalje

Glavne tehničke karakteristike mašine:

Prečnik struganja iznad postolja 1250mm

Razmak šiljka 4000mm

16 Dec 2013