Isporučen novi strug Morando tipa PA-30/4000

28 Aug 2017