PA 35/3000

Strug PA 35/3000 sa specijalnom izvedbom za glodanje pomoću elektromagnetnog kočenja glavnog vretena  sa jedinicom za hlađenje i direktan posmak preko reduktora i motora preko Norton kutije.

15 Oct 2023
PA 35/3000
PA 35/3000
PA 35/3000
PA 35/3000