PD 1300/2000 CM

Ciklično upravljani strug sa sledećim tehičkim karakteristikama:

Prečnik struganja iznad postolja 1300mm

Razmak šiljka  2000mm

Strug je opremljen četvoropozicionom revolver glavom  SAUTER,  planskom pločom Ø850mm i

upravljačkom jedinicom tipa FAGOR 8055 T.

09 Dec 2014
PD 1300/2000