Usluga mašinske obrade

Obradni kapaciteti omogućavaju vršenje uslužnih poslova i izradu delova alatnih mašina na osnovu crteža korisnika.

 

Kapacitet obrade ,,Strugovi Potisje" doo Ada

 

MAŠINE ZA GLODANJE

Portalno glodanje

 •  Portalna glodalica ,,WMW” sa dve glodačke glave i jednom za rendisanje

 Dužina radnog stola 8000 mm, radni proctor od 1200 x 1200mm;

 •  Glodalice sa  po tri glodačke glave:

,,WMW” sa radnim stolom dužine 4ooomm, radni prostor 900 x 900mm;

,,KOLLMANN MFE 2/B3” sa radnim stolom dužine 4000mm, radni prostor 1400 x 1400mm; 

 

 Standardne glodalica:

 • Univerzalna glodalica ,,UHG Prvomajska” radnog prostora 290 x 1350 x 500mm;
 • Univerzalna glodalica ,,VSR2  Rambuldi” radnog prostora 300 x 1200 x 300mm;
 • Univerzalna konzolna glodalica ,,GR82G SSSR”  radnog prostora 320 x 1250 x 400mm;
 • Univerzalna konzolna glodalica ,,GU2 Prvomajska UG1”  radnog prostora 300 x 1250 x 400mm;
 • Vertikalna konzolna glodalica ,,FC 63 H CSSR “radnog prostora 630 x 2500 x 400mm;
 • Horizontalna konzolna glodalica,, FC 63 H CSSR” radnog prostora 630 x 2500 x 300mm;
 • Univerzalna glodalica ,,MAS” radnog prostora 300 x 700 x 300mm;

MAŠINE ZA BRUŠENJE

Portalno brušenje:

 • ,,WMW” portalna brusilica sa radnim stolom od 8000mm, radnog prostora: 1200 x 1200mm;
 • ,,FAVRETTO TS400” portalna brusilica za vođice od 4000mm, radnog prostora 1000 x 1000mm;

Univerzalne i specijalne brusilice:

 • Brusilica za spoljašnje okruglo brušenje velikih prečnika ø630 x 1000mm;
 • Brusilica za unutrašnje okruglo brušenje ,,BRYAND” radnog prostora ø10-406x400mm; 
 • Brusilica za unutrašnje okruglo brušenje ,,3A299 SSSR”, radnog prostora ø100–400x420mm;
 • Brusilica za spoljašnje okruglo brušenje ,,D-15-1700 LŽTK”, radnog prostora ø360x1000mm;
 • Brusilica za univerzalno okruglo brušenje ,,D15U-1700F LŽTK” radnog prostora ø360 x 1000mm;
 • Brusilica bez šiljaka ,,CENTERLESS KCH 63” prečnika brušenja ø3 – ø63;

Brusilice za ravno brušenje

 • ,,BLOHM” sa radnim prostorom od 1200 x 400mm;

Brusilice za zupčanike

 • REISHAUER m = 1-6 mm x ø330 max;

Brusilice za oštrenje alata

BUŠILICE

Horizontalne bušilice - glodalice

 •  Horizontalna bušilica-glodalica ,,DIXI”, radnog prostora 840 x 1000 x 500mm;
 •  Horizontalna bušilica-glodalica ,,TOS WHN 11”, radnog prostora 2000x1250x900mm ø 110mm;
 •  Horizontalna bušilica-glodalica ,,TOS WHN 13”, radnog prostora 1800x1400x800mm ø130mm;

Standardne bušilice

 •  Kordinatna bušilica ,,MP 3K SIP” radnog prostora 400-450-380mm; 
 •  Radijalna bušilica ,,MAS VR 8” max prečnika burgije ø80, r=2000mm, h=1200mm;
 •  Radijalna bušilica ,,CSEPEL RF 31/A”max prečnika burgije ø60, r=900mm, h=1000mm;
 •  Radijalna bušilica ,,POBEDA” max prečnika burgije ø60, r=1000mm, h=700mm;

 

MAŠINE ZA STRUGANJE

 • Univerzalni strug ,,POTISJE PA30”, prečnik struganja 600mm, razmak između šiljaka 2000mm;
 • Univerzalni strug ,,POTISJE PA22”, prečnik struganja 450mm, razmak šiljaka 1000mm;
 • Univerzalni strug ,,POTISJE USA225”, prečnik struganja 450mm, razmak šiljaka 1000mm;
 • Vertikalni strug ,,SCHEISS”, radnog prostora ø1150x850mm;

 

MAŠINE ZA IZRADU OZUBLJENJA

 • Glodalic ,,PFAUTER” M6 - ø250;
 • Glodalica ,,PFAUTER” M8 - ø400;
 • Rendisaljka za ozubljenja ,,DEMM” M6 - ø250 
 • Rendisaljka za zupčaste letve ,,DEMM” M6 - 550

 

KOMORA ZA FARBANJE I PRIPREMA

PESKIRNICA

TERMIČKA OBRADA

 • Postrojenje za indukciono kaljenje kliznih površina na postoljima;
 • Postrojenje za rotaciono indukciono kaljenje ø250;
 • Komorna peć za žarenje 300 x 500mm; 1400x400x400mm;
Strugovi Potisje Vazcsiszolas
Usluga mašinske obrade
Usluga mašinske obrade
Usluga mašinske obrade
Usluga mašinske obrade
bed and slideways before machining.jpg
bed and slideways after machining.jpg
zupčanici